5 HR-trends voor 2024

Welke HR-trends komen op je organisatie en medewerkers af en hoe speel je hierop in?

Volgens Prof. dr. Willem van Rhenen, bedrijfsarts en hoogleraar Engagement & Productivity aan Nyenrode Business Universiteit, zijn dit de 5 topics voor 2024:

1  Tekort aan mensen blijft

“De meest in het oog lopende trend nemen we mee uit de afgelopen jaren: krapte op de arbeidsmarkt. Organisaties hebben grote moeite om medewerkers te vinden en te houden met de kwalificaties die nodig zijn. Dit wordt voorlopig niet beter. Dat betekent dat de inzet van mensen en hun vaardigheden steeds belangrijker wordt. Daarmee is verzuim ook een urgent onderwerp: elke dag dat je mensen mist, is een dag dat je geen werk kan leveren, omdat er niet of nauwelijks vervanging is. Als werkgever is het daarom verstandig om nog veel nadrukkelijker en sneller te kijken naar wat mensen wél kunnen, naar hoe je het werkvermogen in je organisatie optimaal inzet.”

2  De AI-revolutie zet door

“Naast de digitale en mobiele revolutie vindt momenteel ook een AI-revolutie plaats. Die heeft ook op het werkende leven enorme impact. Het is geen kwestie van jaren, maar van maanden dat we daar iets mee moeten. Kunstmatige intelligentie raakt verweven in processen en organisaties. Dit zorgt voor ontlasting: technologie neemt taken over van mensen, die daardoor ruimte krijgen voor andere taken. Maar tegelijkertijd wordt het een uitdaging: hoe ga je (goed) om met die technologie? Wat betekent het voor de interactie met en tussen medewerkers? Hoe gaan zij de vaardigheden beheersen die deze ontwikkelingen vragen? Hoe houden ze plezier in hun werk als ze met een robot taken gaan uitvoeren die voorheen teamwerk waren? Allemaal vragen waar je als werkgever nu al bij stil moet staan.”

3  De rol van leidinggevenden verandert mee

“De voortschrijdende digitalisering en automatisering stelt ook andere eisen aan leidinggevenden. Alleen al vanwege het hybride werken dat sinds corona niet meer weg te denken is. Veel mensen vinden het prettig om thuis te werken, omdat ze daardoor meer autonomie ervaren. De keerzijde is dat verbinding minder vanzelfsprekend is. Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je leiding aan mensen die je niet regelmatig ziet? Dat wordt lastiger: we merken nu pas echt hoezeer de organisatiecultuur verandert door de technologie, door het hybride werken. Je krijgt dermate andere interacties op het werk dat je daar als organisatie, maar ook als leidinggevende een nieuwe weg in moet zien te vinden.”

4  Zingeving wordt steeds belangrijker

“Dit is een trend die we al een tijd zien in de maatschappij en ook in werk: mensen zijn meer bezig met vragen over zingeving. Wat wil ik? Wat is mijn doel in het leven? En in het verlengde daarvan: waar wil ik voor werken? Mensen willen werk dat waarde toevoegt, dat bijdraagt aan een betere wereld, of ontwikkelingen die ze belangrijk vinden. Als organisatie is het belangrijker dan ooit om hieraan tegemoet te komen om aantrekkelijk te blijven voor (potentiële) medewerkers. Zeker met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, en een nieuwe generatie werkenden die vaak eerder vertrekken als het werk niet bevalt dan dat ze het gesprek aangaan.”

5  Psychische vermoeidheid neemt verder toe

“Verzuim door psychische klachten neemt al jaren toe. Ook in 2024 stabiliseert dit niet. De toename heeft voor een groot deel te maken met de eerder genoemde trends zoals robotisering, automatisering en hybride werken. De manier van werken die dat met zich meebrengt, geeft ook niet altijd meer zo veel energie. Je hebt meer autonomie, maar je ziet ook dat als mensen thuis werken, ze meer stress ervaren. Met collega’s om je heen kun je makkelijker stoom afblazen, of je zorgen delen. Door alle ontwikkelingen vallen die mogelijkheden om stress te kanaliseren weg. Dat jongeren vaak snel van baan wisselen, helpt hierbij niet: zo bouwen ze geen sociaal netwerk op hun werk op dat juist heel energiegevend kan zijn. Reden genoeg om als werkgever ook hierop je aandacht te richten.”

 

Wens je de individuele noden van je werknemers beter te leren kennen?

Met een Quick Scan brengt Verdonck Professional Partners de actuele personeelsbehoeften in kaart!