De heropstart gaat gepaard met heel wat opportuniteiten

Artikel De Zondag Dd. 17 05 2020

Bedrijven die heropstarten na corona zullen nood hebben aan een manager met hoog Adaptability Quotient. We worden namelijk wakker in een andere wereld en het is belangrijk dat bedrijfsleiders zich snel en correct kunnen aanpassen.