De West-Vlaamse KMO-cultuur in kaart gebracht

De West-Vlaamse bedrijfscultuur is gekend: tot ver buiten de provinciegrenzen erkennen niet enkel de werkgevers maar ook de werknemers de unieke West-Vlaamse aanpak. Maar was is nu precies deze uniciteit ? Waarin verschillen West-Vlaamse bedrijfsteams van anderen en wat drijft hen ?

Verdonck Professional Partners is reeds 35 jaar gepokt en gemazeld in West-Vlaanderen en kent als geen ander de organisatieculturen.

“ In het verleden lag het accent steeds op de vraag naar individuele screenings en assessment centers om werknemersprofielen in kaart te brengen. Echter,  gaandeweg is vanuit de bedrijven ook de vraag gegroeid om de eigenheid van een bedrijf in kaart te brengen via een meting van de bedrijfscultuur.

Op deze wijze kan dan gezocht worden naar managers met invloed op een cultuurverandering of naar medewerkers die beter zullen passen bij de toekomstige cultuur ” aldus Jos Verdonck, psycholoog en oprichter van Verdonck. ” Vooral sedert corona is er bij bedrijven een stijgende vraag naar een betere kennis van de eigen organisatiecultuur.

Ook in het kader van strategisch management, bedrijfscontinuïteit en -opvolging krijgen wij meer en meer de vraag naar cultuurmetingen. De resultaten uit een dergelijk onderzoek komen tot stand via een gestandaardiseerde scoring van de bedrijfsbeleving bij de sleutelfiguren in de organisatie.

Een dergelijk wetenschappelijk instrument genormeerd op de juiste doelgroepen genereert een sterkte/zwakte-analyse waarmee we aan de slag kunnen om de toekomstige organisatiedoelstellingen te concretiseren en de juiste mensen aan te trekken. “

” Verdonck is vooral actief in West- en Oost-Vlaanderen en herkent een typisch patroon bij de West-Vlaamse familiale ondernemingen. West-Vlaamse ondernemingen zijn doorgaans zéér flexibel en minder gericht op regels en procedures; de formele communicatie en de borging van kennis en knowhow zijn hierdoor dikwijls een pijnpunt.

De West-Vlaming is doorgaans ondernemend en weet soepel in te spelen op praktische omstandigheden die met een zekere inventiviteit worden benaderd. Het is dan ook niet toevallig dat we in West-Vlaanderen veel KMO’s vinden met visionaire managers die er een eigen vrije en “hands on” stijl op na houden. Deze doe-cultuur gaat doorgaans gepaard met een sterke familiale teamspirit: de bedrijfsleider gedraagt zich als een mentor van de familie. Wie zich aan deze familiecultuur weet aan te passen, krijgt vertrouwen en  ervaart een grote vrijheid.

Veel West-Vlaamse KMO’s zijn gegroeid vanuit een passie en niet zozeer vanuit een marktbehoefte die dikwijls pas in een later stadium een grotere rol gaat spelen. Op dit vlak kunnen West-Vlamingen nog steeds veel leren van de Nederlandse bedrijfscultuur alwaar de commerciële spirit en de competitieve handelscultuur veelal aan de basis liggen.

Het succes van veel West-Vlaamse bedrijven heeft ongetwijfeld te maken met de gedreven en inventieve ondernemersmentaliteit. Deze managementstijl heeft vooral in de eerste en tweede generatie van een bedrijf een grote positieve impact maar kent haar grenzen. Bij verdere groei ontstaat veelal een vraag naar méér structuur en procedures los van personen. Ook de familiale spirit kan onder druk komen te staan wegens een noodzaak aan uitbreiding van de organisatiestructuur. Dit alles impliceert dat bij groei en expansie aandacht nodig is voor de cultuurverandering. Zo niet, dan is de kans reëel dat sterke profielen zich niet langer goed voelen en het bedrijf verlaten. M.a.w. de kans op personeelsverloop wordt groter terwijl het steeds moeilijker wordt om telkens opnieuw de juiste profielen aan te trekken. ”

Precies in deze benadering heeft Verdonck een toegevoegde waarde te bieden aan bedrijven die hun aanwervingen en hun retentiebeleid willen professionaliseren. “Met Verdonck Professional Partners willen een klasse hoger spelen bij het begeleiden van aanwervingen en het screenen van bestaande personeelsleden bij interne doorgroei of jobrotatie” aldus Maarten Ghesquiere, jongere medebestuurder en pedagoog van opleiding.

” Ook bij de uitbouw van het managementteam hebben wij niet enkel oog voor de individuele competenties maar vooral ook voor mindset  die noodzakelijk zal zijn om bedrijfsuitbouw verder te professionaliseren zonder de voordelen van de originele ondernemerscultuur te verliezen. Onze multidisciplinaire benadering bestaat aldus veelal uit enerzijds een organisatiescan en anderzijds uit individuele screenings.

Op deze wijze kunnen wij meebouwen aan de strategische doelstellingen op lange termijn. “