Het competitief voordeel van managers met een hoog A.Q.

AQ Artikel

Bij de selectie van leidinggevenden blijkt het A.Q. meer dan ooit een doorslaggevende rol te spelen in de omgang met onzekerheid en verandering. Reeds in 2011 werd door de Harvard Business School bevestigd dat het A.Q. mag worden beschouwd als een nieuw competitief voordeel bij de rekrutering van managers.

Nog voor de Coronacrisis ontwikkelde Verdonck Professional Partners eens testmodel om in de praktijk het A.Q. in te schatten. Dit testmodel voldoet aan 7 facetten die samen het A.Q. vormen en heeft reeds proefondervindelijk zijn nut bewezen in zowel het bedrijfsleven als in andere sectoren zoals de zorgsector.