Nieuw kwaliteitslabel voor Verdonck Professional Partners bv

De afgelopen jaren hebben diverse evoluties een grote impact gehad op de actuele arbeidsmarkt en hoe organisaties hun HR-beleid future proof dienen te organiseren. Een steeds terugkerend topic blijft de nood aan talentvolle medewerkers. Mede hierdoor is er een enorme expansie aan rekrutering- en HR-kantoren ontstaan.

“Op vandaag zien veel werkgevers het bos door de bomen niet meer. We stellen vast dat het ook voor sollicitanten steeds moeilijker te achterhalen is welke professionaliteit op vlak van carrière-advies er in de kantoren aanwezig is.” aldus Jos Verdonck, personeelspsycholoog en mede-oprichter van Verdonck Professional Partners.

Bij Verdonck zag men deze evolutie reeds jarenlang aankomen. Ook binnen Voka West- Vlaanderen kreeg men dezelfde signalen vanuit het werkveld, waardoor zij recent het initiatief namen om de lans te breken voor meer professionaliteit, kwaliteit en deontologie.

“Bij de opstart van ons kantoor in 1989 was er weinig wetgeving van toepassing, wat wijzigde toen in 1994 een Federatie van Wervings- en Selectiekantoren werd opgericht. Deze stelde een strikte deontologische code voorop en focuste zeer sterk op vakbekwaamheid in de kantoren, waardoor er voor zowel werkgevers als sollicitanten een garantie op professionaliteit was.” stelt Jos Verdonck.

Echter, eind 2010 leidde de fusie van de federaties voor uitzend- en selectiekantoren tot het einde aan deze strengere regelgeving, waardoor allerlei partijen vanaf dat moment als selectiebureau konden fungeren. “Door de Europese regelgeving verviel ook de eis op vakbekwaamheid en kon in principe iedereen starten met een rekruteringskantoor. Voor psychologische screenings & assessments wordt er nog weinig regelgeving toegepast; hierdoor werd de lat op vakinhoudelijk gebied helaas een stuk lager gelegd.”.

Maarten Ghesquiere is mede-bestuurder bij Verdonck Professional Partners en bemerkt op dit vlak recent een positieve evolutie mede door de initiatieven bij Voka West-Vlaanderen.

“De vraag naar meer professionaliteit en kwaliteit leidt naar ons aanvoelen tot een hernieuwde focus op de vakinhoudelijke expertise. Met Verdonck namen wij dan ook de beslissing ons terug te engageren binnen de context van Federgon, de federatie die alle spelers op de markt omvat en vooral als spreekbuis en coördinator opereert.

Vanuit deze invalshoek hebben wij recent onze dienstverlening via een extern auditkantoor laten screenen. Zowel voor onze dienstverlening op vlak van psychologische screenings als voor volledige aanwervingscampagnes werd onze werking en de klantentevredenheid bij opdrachtgevers en sollicitanten onderzocht. Deze audit resulteerde in het behalen van RSS- kwaliteitslabel, voor ons een bevestiging dat wij klaar staan voor de toekomst. Tevens willen wij hiermee een sterk signaal geven naar zowel werkgevers als werknemers.”.