Personeelsscreening: verspil geen geld meer aan kleurentesten!

Psychologische screenings zijn geen  “rocket science”, maar anderzijds betreft het ook geen kwestie van “believers” en “non-believers”. Professionele screenings die uitgevoerd worden door ervaren professionals zijn steeds gebaseerd op “evidence based”-testen waarvan de voorspellende waarde en betrouwbaarheid gekend zijn.

Zo kunnen kleurentesten wel nuttig zijn in het kader van groepsvorming bij teambuilding, maar ze zijn als tool niet geschikt om een objectieve foto te nemen van iemands skills, persoonlijkheid en adaptief vermogen.

Een medische diagnose laat je enkel stellen door een ervaren arts die bovendien de juiste instrumenten hanteert. Dit geldt evenzeer voor een psychologische diagnose bij aanwervingen of interne doorgroei:  hiervoor zijn gefundeerde diagnostische instrumenten van kapitaal belang alsook een vergelijking van de scores met de juiste referentiegroepen.

Echter, in een gecommercialiseerde markt zien wij frequent allerlei online testen opduiken die een even grote voorspellende waarde hebben als de horoscoop in weekmagazines.

Bovenstaande wordt bevestigt door de Nederlandse onderzoeker Richard Engelfriet met zijn devies “Verspil geen geld meer aan de Insights-kleurentest of aan de MBTI”.

Deze Nederlandse onderzoeker met background in Arbeidswetenschappen en Economie (Tilbrug Universty) is duidelijk: Inisghts en MBTI zijn testen die domweg slecht onderbouwd zijn; er is een totaal gebrek aan serieus wetenschappelijk bewijs over de methode!

Mensen die toch “Insights” toch gebruiken om de individuele persoonlijkheid in kaart te brengen, raadt hij aan om het feedbackgesprek als volgt aan te vatten:  “We gaan een leuk gesprek voeren over je Insights-kleurenprofiel maar weet dat er geen enkel bewijs is dat dit model waar is”.

Ook over de MBTI is Engelfriet categoriek “De kans dat je met de MBTI een juiste kandidaat selecteert, is net zo groot als dat je je neefje van 6 een kandidaat laat selecteren”; de ontwikkelaars van deze test hadden geen psychologische opleiding en gebruikten een volledig achterhaald model gebaseerd op de theoretische inzichten van de Zwitserse psychiater Carl Jung.

Hedendaagse psychologische testen zijn gebaseerd op statistisch onderbouwde psychometrische data die het best geïnterpreteerd worden door ervaren deskundigen. Kennis, vakmanschap, ervaring en continue vervolmaking zijn de ingrediënten van deze ervaren professionals.

Verdonck Professional Partners vormt een betrouwbaar beeld via een combinatie van gedragsgerichte interviews, klassiek psychologische testen, assessment centers (managementprofielen), development centers (intern groeipotentieel) en competentietesten. Onze tussenkomsten omvatten steeds een grondige screening van de cognitieve capaciteiten (I.Q.), de persoonlijkheid en de sociale vaardigheden (E.Q.), de attitudes en het aanpassingsvermogen (A.Q.) en de gewenste skills.

Benieuwd naar onze aanpak? Wij staan graag  paraat om bij aanwervingen of interne doorgroei uw menselijk potentieel grondig te screenen en gefundeerd advies te verlenen.

 

Jos Verdonck, Personeelspsycholoog