Trend bij het rekruteren: thuiswerkprofiel

Rekruteren Voor Thuiswerk

Bedrijven zullen bij aanwervingen meer rekening houden met het profiel van de thuiswerker. Zo is er bij sollicitaties een psychologische screening nodig in functie van thuiswerk. En dan moet er ook besproken worden of kandidaten hiervoor thuis wel voldoende uitgerust en geëquipeerd zijn? Personeelspsycholoog Jos Verdonck doet een aantal aanbevelingen.