Onze knowhow

Onze knowhow

Het functioneren van een organisatie is afhankelijk van de medewerk(st)ers en de mensen die hen coachen en sturen. Het rekruteren en selecteren van sleutelprofielen binnen een non-profitorganisatie vergt een gespecialiseerde aanpak waarbij affiniteit met de specifieke sector van kapitaal belang is.

Door de jarenlange ervaring hebben wij een sterke knowhow opgebouwd omtrent het functioneren van non-profitorganisaties en de noodzakelijke profieleisen inzake relationele bekwaamheid, persoonlijke draagkracht, leidinggevende competenties, persoonlijk engagement, enz..

Onze contacten en onze knowhow, alsook onze zéér goede vertrouwdheid met uw organisatiecultuur vormen de kortste weg naar een professionele invulling van sleutel- en kaderfuncties binnen uw organisatie.