Organisatie & rapportering

Tijdens de screening en assessment wordt de kandidaat geëvalueerd op basis van duidelijk gedefinieerde criteria om zo een conclusie te vormen met betrekking tot de slaagkansen, rekening houdend met de functieomschrijving en profieleisen.

Dankzij dit proces kan u als klant rekenen op een onafhankelijk gefundeerd advies:

  • functieanalyse
  • organisatie door Verdonck Professional Partners
  • screening & assessment
  • feedback
  • evaluatierapport met eindadvies