Doel en inhoud

Uitgenodigd voor screening

Doel en inhoud

Doel

Een psychologische screening dient om een goed beeld te krijgen van de competenties, de persoonlijkheid, de sociale vaardigheden, de attitudes en de beroepsaanleg van een kandidaat. Via psychologische testen proberen we een objectief beeld te vormen dat als basis dient voor advies naar uw potentiële werkgever.

Inhoud

De diverse invalshoeken worden onderzocht aan de hand van wetenschappelijke onderzoeksmethoden waarvan de betrouwbaarheid en predictieve validiteit gekend zijn.

Voor de psychologische screening & assessment worden volgende evaluatietechnieken gehanteerd.

Gedragsgerichte interviews
De beste voorspeller van toekomstig gedrag is het gestelde gedrag in het verleden. Via gestructureerde interviewtechnieken, aangevuld met specifieke situatieanalyses, wordt het reëel gedrag en de ervaring correct ingeschat.

Psychologische testen
Klassieke psychologische testen hebben een hoge toegevoegde waarde bij het inschatten van capaciteiten, persoonlijkheid, sociale vaardigheden en attitudes. De resultaten worden steeds vergeleken met aangepaste normgroepen.

Assessment centers
Via imitatie van reële situaties worden specifieke vaardigheden geëvalueerd zoals het omgaan met weerstanden en conflicten, het motiveren, het implementeren van veranderingsprocessen,…

Individuele cases
Dit betreft de peiling van specifieke kennis en competenties via uitgewerkte praktijkcases in functie van de vooropgestelde functie.

Vaardigheidstesten
Afname van testen in functie van specifieke praktijkgerichte beroepskennis en –vaardigheden (cf. profiel).