Screening

Werkzoekende

Doel en nut

Een psychologische screening dient om een goed beeld te krijgen van de competenties, de persoonlijkheid en de beroepsvaardigheden van een kandidaat. Via psychologische testen proberen we een objectief beeld van de persoon te vormen. Elke screening gaat steeds gepaard met een gestandaardiseerd en gestructureerd interview om ook een beter zicht te krijgen op de opleiding, de werkervaring, de motivatie en ambitie, …

De inhoud

Tijdens de psychologische screening worden meerdere vragenlijsten voorgelegd om aldus de betrouwbaarheid van het onderzoek te maximaliseren. De testen peilen onder andere naar de persoonlijkheid, het redeneervermogen, de attitudes en de sociale vaardigheden. Afhankelijk van de functie worden aan de hand van specifieke instrumenten ook de beroepsvaardigheden en –kennis gemeten.

In meer uitgebreide onderzoeken kan een assessment voorzien worden.

Het verloop

Voor deelname aan een psychologische screening wordt geen voorbereiding verwacht. Psychologische testen zijn zodanig opgebouwd dat kennis, voorbereiding en oefening slechts een minimaal effect hebben.

De resultaten

Ieder testresultaat wordt uitgedrukt in een score op een schaal van 1 tot 100. Aldus kunnen wij de scores van elk gemeten kenmerk vergelijken met een representatieve normgroep. Bij de conclusies wordt niet enkel rekening gehouden met de afzonderlijke testresultaten, maar met een globale benadering.

Na elke psychologische screening voorzien wij de mogelijkheid tot een korte feedback omtrent de testresultaten.

Wenst u nog meer informatie?

Stuur ons gerust een mail met uw vragen of bemerkingen, wij antwoorden u zo snel mogelijk.