Managementprofielen

Het aantrekken en evalueren van managementprofielen behoort tot de “core business” van Verdonck Professional Partners.

Voor de screening kan u rekenen op een gespecialiseerde knowhow op vlak van potentieelbeoordeling bij aanwervingen, interne doorgroei, familiale opvolging en bedrijfsovernames.

Als één van de pioneers in de evaluatie van het A.Q. kunnen wij de 7 kenmerken van het Adaptability Quotiënt in kaart brengen:

Verdonck Demo 09
  1. Het observatietalent
  2. De flexibiliteit in denken en handelen
  3. Het generen van inventieve oplossingen
  4. De daadkracht bij het nemen van beslissingen
  5. De pro-activiteit in initiatieven en acties
  6. Het inspireren en motiveren van mensen
  7. De insteek om zichzelf, de processen en de resultaten tussentijds te evalueren

IQ is the minimum you need to get a job
but AQ is how you will be successful over time