Rekrutering

Verdonck Professional Partners is ontstaan als een verlengstuk voor KMO’s die geen eigen personeelsdienst in huis hadden. Naast een doorgedreven kennis en knowhow inzake selectietechnieken en psychologisch onderzoek, heeft Verdonck Professional Partners een ruime expertise in personeelsrekrutering en selectie opgebouwd.

Vanuit deze ervaring werd een gespecialiseerde aanpak naargelang de soort functie ontwikkeld:

Management- & directieprofielen

Vooral op managementniveau is een deskundige begeleiding van kapitaal belang. Verdonck Professional Partners biedt u een “no-nonsense” aanpak en een jarenlange ervaring bij de belangrijkste investeringen op menselijk vlak.

Wij beschikken over een uitzonderlijke affiniteit met de KMO-cultuur alsook over talrijke contacten met leidinggevende profielen in diverse functies: general management, sales management, productie- en logistiek management, financieel beheer, enz.…

Vertrekkend vanuit jouw bedrijfsstrategie en -evolutie gaan wij op zoek naar die éne kandidaat die volledig aansluit bij jouw onderneming. Wij verkopen geen jobs noch kandidaturen en garanderen een strikte deontologie tegenover kandidaat-managers. Deze vertrouwensvolle aanpak is de beste garantie voor een langetermijnoplossing die ruimte geeft aan de groei aan uw bedrijf!

Sales talent

Sales profielen zijn bij uitstek getalenteerd in het toepassen van praktische psychologie. Bedreven verkopers zijn pragmatische psychologen op vlak van menselijke beïnvloeding.

Deze praktische knowhow passen verkopers uiteraard ook toe tijdens een sollicitatiegesprek. De intuïtie van een toekomstige werkgever volstaat aldus niet om het profiel van een verkoper in te schatten.

Het doorprikken van imago’s en het bepalen van de reële commerciële slagkracht is enkel mogelijk via deskundig onderzoek.

Doorheen de jaren heeft Verdonck Professional Partners een expertise opgebouwd om de slaagkansen van commerciële profielen te voorspellen via gedragsgerichte interviews, commerciële assessment centers, gedragsobservaties en betrouwbare psychologische screenings.

Staf-en technisch personeel

Verdonck Professional Partners profileert zich als een vertrouwenspartner voor de sollicitant.

Vooral technische en productieprofielen waarderen deze aanpak.

Doorheen de jaren werd een begeleidingsprogramma opgebouwd waarbij sollicitanten gratis gespecialiseerd advies kunnen inwinnen omtrent hun competenties en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Jobadvies wordt bij Verdonck Professional Partners steeds losgekoppeld van een concrete jobaanbieding. Via een deskundige sollicitantenbegeleiding creëren wij een solide vertrouwensbasis met een uitgebreid netwerk van interessante profielen. Dit regionaal netwerk van ervaren en geschoolde technici en productiemedewerkers vormt een garantie voor een snelle invulling van knelpuntfuncties, zoals productieleiders, projectleiders, calculators, ontwerpingenieurs, technisch tekenaars,….

Onze contacten en onze knowhow, alsook onze zéér goede vertrouwdheid met een technische bedrijfscultuur vormen de kortste weg naar een professionele invulling van technische sleutelfuncties.

Personeelsselectie in Noord-Frankrijk

Als Belgisch kantoor gelegen op de grens met Frankrijk beschikken wij over een jarenlange expertise in het rekruteren en screenen van Franse kandidaten voor Belgische en Nederlandse opdrachtgevers.

Verdonck Professional Partners beschikt over de consultants en de assessmenttools om Franstalige kandidaten op een betrouwbare wijze te screenen. Aanwervingsadvies met een hoge voorspellende waarde is gebaseerd op een vergelijking met normgroepen bestaande uit succesvolle profielen in de praktijk.

Wij zijn vertrouwd met de Franse arbeidsmarkt voor:

  • managementprofielen
  • sales profielen
  • staffuncties en technische profielen