Screening

Deskundige screening via 7 invalshoeken

Verdonck Professional Partners biedt een volledige en deskundige screening via 7 invalshoeken:

1. De levensloop

Informatie omtrent de leefwereld, de opleiding, de ervaring, …

2. De motivatie en ambitie

Onderzoek naar de intrinsieke motivatie, de ambitie op langere termijn, de kansen op verder loopbaanverloop, …

3. De persoonlijkheid

Sterkte/zwakte analyse van diverse persoonlijkheidseigenschappen zoals stressweerstand, zelfbeheersing, zelfkennis, …

4. De sociale kenmerken

Competenties op vlak van communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, …

5. De capaciteiten en het potentieel

Naast intellectuele vermogens onderzoeken wij de organisatorische aanleg, het commercieel inzicht, het technisch inzicht, …

6. De beheersing van essentiële vaardigheden en gedrag

Aan de hand van concrete situaties worden essentiële vaardigheden ingeschat, zoals leiding geven, coachen, overtuigen, negotiëren, conflicthantering, …

7. De attitudes

Wij hebben niet enkel aandacht voor de persoonlijkheid, de competenties en het gedrag, maar ook voor “klassieke” attitudes zoals verantwoordelijkheidszin, initiatiefname, de aansluiting bij de organisatiecultuur, …

Betrouwbare onderzoeken

Als expert in diagnostiek met een hoge voorspellende waarde beschikken wij over diverse selectie- en evaluatietechnieken:

Gedragsgerichte interviews

De beste voorspeller van toekomstig gedrag is het gestelde gedrag in het verleden. Echter, veel sollicitanten zijn geneigd hun gedrag rooskleuriger voor te stellen dan wat zich in de effectieve praktijk afspeelde. Via gestructureerde interviewtechnieken aangevuld met jarenlange ervaring slaagt Verdonck Professional Partners erin om het reëel gedrag in te schatten.

Psychologische testen

Mits een professionele aanpak hebben klassieke psychologische testen een hoge toegevoegde waarde bij het inschatten van de persoonlijkheid en de capaciteiten. Verdonck Professional Partners werkt enkel met internationaal erkende testen. De resultaten worden steeds vergeleken met aangepaste normgroepen. Ze worden geïnterpreteerd door ervaren psychologen die bovendien vertrouwd zijn met de verwachtingen van de opdrachtgevers en met de aanwezige organisatiecultuur.

Assessment centers

Assessment centers worden vooral toegepast om managementvaardigheden en commerciële competenties te evalueren. Deze methodiek voorspelt het gedrag op cruciale momenten in moeilijke omstandigheden. Via simulaties van reële situaties wordt aldus menselijk gedrag voorspeld met een hoge predictieve validiteit.

Functiespecifieke testen

Als expert in het screenen van sollicitanten hebben wij doorheen de jaren diverse beroepsgerelateerde testen ontwikkeld.

Verdonck Professional Partners beschikt over een zeer uitgebreid arsenaal aan instrumenten om specifieke beroepskennis en -vaardigheden in te schatten o.a. voor technische functies, ICT-medewerkers, leidinggevenden, financiële en administratieve profielen, commerciële functies, ….